Hem | Artiklar | Ledare | Ladda ner | Andra språk | Kontakta oss | Hjälp 
Introduktion
 
Gå till föregående lektionGå till nästa lektion
Hur man använder BibleKeys

SLÅ UPP verserna i din bibel.

MARKERA verserna i din bibel.

HA ett anteckningsblock tillhands, där du kan skriva ner dina observationer, frågor och svar.

LÄR DIG några verser utantill, åtminstone de på sista sidan av varje lektion.

Symbolförklaringar

Bibelundervisning
Detta är symbolen för bibelundervisning - avsnittet i början på varje lektion. Den undervisar i ämnet vi studerar.

Uppgifter: Självstudier
I detta avsnitt finns det uppgifter för dig att utföra. De hjälper dig att ta reda på vad bibeln säger, så att du kan tillämpa det i ditt liv.

Agera: Handla på Ordet!
Tro utan handling är död. Därför vill vi uppmuntra dig att alltid GÖRA något efter varje lektion. När du agerar på vad du lärt dig, blir Guds välsignelser verkliga för dig.

Memorering: Memorera bibelverser
I varje lektion, har vi valt en eller två bibelverser som du ska memorera. Det bästa sättet är att läsa dem högt tills du kan dem utantill. Meditera på dem regelbundet och låt dem bli en del av ditt liv.

Lovprisning
Här vill vi uppmuntra dig att prisa och lova Gud. Berätta för Gud hur underbar han är, eller sjung lovsånger till hans namn!

Gå till föregående lektion|Gå till nästa lektion
 
 
Copyright © 2003 Victura & FL Media. All rights reserved. Terms & Conditions